VRIEND VAN HET BUSSEMAKERHUIS

Draagt u het Bussemakerhuis een warm hart toe dan stellen wij u steun zeer op prijs. Het Bussemakerhuis heeft een eigen vereniging van vrienden. Deze vrienden steunen het museum jaarlijks met een financiële bijdrage. Instandhouding van dit voor Borne zo karakteristieke museum blijft mede door deze bijdragen financieel gewaarborgd.

Voordelen vrienden van het Bussemakerhuis

Vriend worden

U kunt zich op de volgende wijzen aanmelden als vriend van het Bussemakerhuis