KETTERJACHT IN TWENTE!

 

Journalist Henk Boom verzorgt bij de tentoonstelling ‘MARTELARESSEN VAN ADEL’ een lezing over het levenvan de joffers van Beckum.

De joffers Van Beckum zijn geen onbekenden in Twente. Beide vrouwen, Maria van Beckum en haar schoonzuster Ursula van Werdum, kwamen op verdenking van doperse sympathieën op 13 november 1544 om het leven op de brandstapel op het galgenveld bij Delden. Omdat beide vrouwen van adel waren, kregen ze nadien veel aandacht in de martelaarsliederen. Dat leidde in latere publicaties tot een overdosis aannames en fantasie. Drie historische romans verhoogden het spagaat tussen fictie en feiten. Waren ze werkelijk doopsgezind? Hoe kan het dat het gerechtelijke vonnis en de verslagen van hun verhoren spoorloos zijn verdwenen? Waren er wellicht andere belangen geweest die hadden geleid tot hun arrestatie. Was er in die jaren eigenlijk wel sprake van een ketterjacht in Twente?

Op die vragen zal Henk Boom, de auteur van het boek, Martelaressen van adel, een antwoord geven. 

 

Zondag 25 november, aanvang 14.30 uur

Kosten € 10,00 p.p. inclusief bezoek aan de tentoonstelling en een kopje koffie.

Opgave via info@bussemakerhuis.nl/074-2669636