Lezing Buitenplaats landgoed Het Hakenberg

Lezing over het herstel van Buitenplaats Landgoed Het Hakenberg          Paul en Anne Marie Kamphuis

Zondag 11 juni 2017, aanvang 14.00                                                                                                                                                                                                                                                      

De Buitenplaats Landgoed Het Hakenberg ligt op de stuwwal in het Nationaal Landschap Noord-Oost Twente in de driehoek Oldenzaal/Denekamp/ De Lutte en is begin vorige eeuw aangelegd als fabrikantenbuitenplaats in landschapstijl door de landschapsarchitecten Wattez en Copijn.
Bij de aanleg van de buitenplaats is optimaal gebruik gemaakt van de voor Nederland bijzondere terreinsituatie namelijk een reliëfrijk landschap met een heuveltop. Vanaf deze top is het silhouet van het Slot Bentheim aan de horizon te zien.

De Buitenplaats Landgoed Het Hakenberg is landschap architectonisch van belang en uniek als geïntegreerde aanleg in die zin dat bosbouw, landbouw, sieraanleg en wonen samen gaan. De aanleg is te waarderen vanwege de ogenschijnlijke eenvoud van de ingrepen in het landschap in combinatie met het bereiken van een groot ruimtelijk effect. Van dendrologische waarde is de gevarieerde aanplant waarbij gebruik is gemaakt van minder algemene soorten. De afwisseling in het terrein en de structuurvariatie zijn van ecologische waarde. De – thans – duurzaam bewerkte landbouwgronden en weilanden vormen een onlosmakelijk onderdeel van de aanleg terwijl de boerderijen een ferme ornée vormen in de landschappelijke aanleg.
Het landhuis in chaletstijl – ontworpen door streekarchitect Jan Jans – is waardevol als onlosmakelijk onderdeel en letterlijk hoogtepunt van de aanleg op Het Hakenberg. De koepel nabij het landhuis is van waarde als oorspronkelijk vertrekpunt voor de aanleg in die zin dat bij de aanleg alle zicht en lichtlijnen hier hun oorsprong vonden.
De waarden zoals hierboven beschreven zijn na herstel in 2012 vanaf verschillende gezichtspunten goed waar te nemen.

Het Buitenplaatsgedeelte – ongeveer 13 hectare – van Landgoed Het Hakenberg is in particulier bezit, het omliggende gebied is eigendom van Natuurmonumenten.

Na herstel en restauratie is wederom ruim 200 jaar cultuurgeschiedenis – van herenkamer, theekoepel, tot buitenplaats in Engelse landschapsstijl – vrijwel onaangetast aanwezig en waarneembaar.

Paul en Anne Marie Kamphuis komen vertellen over de restauratie van het landhuis en het terugbrengen van het park volgens  oorspronkelijke Engels zicht- en richtlijnen.

Entree: € 12,50 inclusief een drankje en bezichtiging van de tentoonstelling  'De Rozenkoningin'                                                                                                                                                   Aanmelden voor 5 juni , via info@bussemakerhuis.nl  / 074-2669636