Religie, handel en samenhang

De Bussemakers behoorden tot de doopsgezinde gemeente. Doopsgezinden koesteren het ideaal van een leven van soberheid en zuiverheid.

In de expositie van museum Bussemakerhuis wordt ruim aandacht geschonken aan de idealen van de doopsgezinden en hoe het kwam het dat veel doopsgezinden in de handel terecht kwamen en eigen bedrijven oprichten.