Bestuursleden Stichting Bussemakerhuis

Nevenfuncties

Paul de Jong                    

Mariette Groot Rouwen   

Wim Hesselink                   

Wilma Witteman              

Liesbeth Hassink               

Remon Boomkamp          

 

Het bestuur functioneert met inachtneming van de regels van Cultural Governance. Transparantie, integriteit en een positieve maar kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot beoogde prestaties te komen. Bestuursfuncties zijn onbezoldigt.

 

                                                           aangetreden   herkiesbaar       einddatum

Voorzitter       

de heer P.G.T. de Jong                     21-12-2017       21-12-2021       21-12-2025

Secretaris      

mevrouw M. Groot Rouwen              18-12-2014       18-12-2017       18-12-2021

Penningmeester

De heer J. M. J. Jannink                    14-03-2019       14-03-2023       14-03-2027

Lid Museale zaken

Mevr. W.G. Witteman - Hendriks      18-08-2016       18-08-2019       18-08-2023

Lid      

De heer W. Hesselink                       18-12-2014       18-12-2017       18-12-2021

Adviseur Bouwzaken

De heer R. Boomkamp                     01-01-2016

Adviseur educatie

Mevrouw G. Kimp - Krak                   01-05-2019