Bestuursleden Stichting Bussemakerhuis

Nevenfuncties

Paul de Jong                    

Mariette Groot Rouwen   

Wim Hesselink                   

Wilma Witteman              

Liesbeth Hassink               

Remon Boomkamp          

 

Het bestuur functioneert met inachtneming van de regels van Cultural Governance. Transparantie, integriteit en een positieve maar kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot beoogde prestaties te komen. Bestuursfuncties zijn onbezoldigt.