ANBI

ANBI

*)Stichting Bussemakerhuis staat bij de belastingdienst onder RSIN 80710620656 geregistreerd als algemeen nut beogende instelling.

*)Contactgegevens:

Stichting Bussemakerhuis

Ennekerdijk 11

7622 ED BORNE

074-2669636

info@bussemakerhuis.nl

KvK 41029060

 

*)Bestuurssamenstelling: zie onder organisatie

*)Beleidsplan: zie onder organisatie

*)Beloningsbeleid: De organisatie heeft één betaalde kracht in dienst. Verder zijn er ca. 45 actief binnen de organisatie.

Doelstelling/missie:

*)Museum Bussemakerhuis geeft uitdrukking aan de oorsprong van de Twentse textielgeschiedenis in het algemeen en die van de Bornse fabrikeurs in het bijzonder.

 De activiteiten van het museum zijn gericht op:

·         het ontwikkelen van educatieve doelstellingen

·         behoud en beheer van het Bussemakerhuis

·         het verbinden van de lokale culturele infrastructuur.

Museum het Bussemakerhuis wil dit bereiken door mensen en instellingen die zich met het cultureel leven bezig houden met elkaar te verbinden en door het leveren van kwaliteit, professionaliteit en continuïteit in de vorm van menskracht en diensten.

*)Verslag van de activiteiten, zie agenda

Het financieelverslag kunt u opvragen via de adminstratie - telefoonummer 074-2669636