Uniek monumentaal linnen-fabrikeurshuis

Als u het Museum Bussemakerhuis bezoekt stapt u het enige over- gebleven én opengestelde 18e-eeuws fabrikeurshuis in Nederland binnen.

In het beschermd dorpsgezicht "Oud Borne" wordt u op eigentijdse wijze een blik op de historie van de Bornse linnen-geschiedenis gegund.

Lees verder »

Museum Bussemakerhuis zoekt een nieuwe penningmeester M/V

Profiel Penningmeester:

Binnen het bestuur van de Stichting is de penningmeester verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de Stichting. De penningmeester is financieel sparringpartner van de directeur en belast met het opstellen van de begroting en het jaarwerk.

Hij schrijft mee aan en verdiept zich in subsidietrajecten.

Verwachte tijdinspanning ca 1 á 2 uur per week.

De organisatie bestaat uit een stichting met personeel en vrijwilligers.

Profiel Penningmeester:

Binnen het bestuur van de Stichting is de penningmeester verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de Stichting. De penningmeester is financieel sparringpartner van de directeur en belast met het opstellen van de begroting en het jaarwerk.

Hij schrijft mee aan en verdiept zich in subsidietrajecten.

Verwachte tijdinspanning ca 1 á 2 uur per week.

Taken 

§  Bestuursvergaderingen bijwonen (ca. 8x per jaar.)

§  Verantwoordelijk voor het opstellen begroting, meerjarenbegroting, kwartaaloverzichten, jaarrekening en het in kaart brengen van financiële risico’s.

§  Toezicht op de financiële organisatie.

§  Controle op de geldstromen

§  Meedenken over het beleid en de visie van de stichting.

Functie-eisen:

§  Ervaring met bovengenoemde taken

§  In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde

beleidsvisie uit te dragen.

§  Plezierige en toegankelijke omgang met vrijwilligers en werknemers

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur, Mevr. E. Hassink 074-2669636